Grønt punkt Norge

Grønt punkt Norge

Hva
Jule-DM

Hvorfor
700 kg fersk sjokolade fordelt i årlig unik emballasje.
8 pms metallic i tillegg til foliegull. Trykt, stanset, limt, fylt opp og sendt ut.

Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge