Grønt punkt Norge

Grønt punkt Norge

Hva
Jule-DM

Hvorfor
700 kg fersk sjokolade fordelt i årlig unik emballasje.
8 pms metallic i tillegg til foliegull. Trykt, stanset, limt, fylt opp og sendt ut.

Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge
Grønt punkt Norge