Anti

Anti

Hva
A New type of Imprint

Hvorfor
Når det umulige er eneste mulighet! Internasjonalt anerkjent magasin hvor hvert nummer er et samlerobjekt.
Magasin hvor hver utgave pusher grenser for hva som er produksjonsteknisk mulig. Spesialutgave som kan deles I to med perforert omslag.

Anti
Anti
Anti
Anti
Anti
Anti