Miljø

Vi er mer opptatt av miljøet enn deg og kundene dine! Papir- og trykksaksproduksjon har historisk hatt
et frynsete rykte når det kommer til miljøet. Og med rette må vi beklageligvis innrømme, selv om mange påstander nærmest må betraktes som myter.

Heldigvis er moderne produksjonsteknikker blitt så bra at vi ikke lenger trenger å være veldig bekymret. Det du vil vite om miljø kan du spørre oss om. Om det er papirkvaliteten, avgasser fra trykkfarger eller sporingssertifikater du vil vite mer om. Svane, EU-blomst, FSC eller Grønt Punkt? Vi kan veilede deg i miljømerkejungelen og hvordan du kan merke trykksaken med riktige miljømerke.

Vi mener at papirbasert informasjon og reklame er både miljøvennlig og bærekraftig og vi kan fortelle deg om trykksakenes miljøpåvirkning hvis du ønsker det.

Svanemerket

Nordiske miljømerket. Merket gir en rekke krav til å omfatte utslipp av giftige stoffer. Svanen er en frivillig ordning der produsenter betaler gebyr for retten til å bruke varemerket. Kun svanemerkede trykkerier kan bruke dette merke.

EU-blomst

Blomsten er EUs offisielle miljømerke og dermed også et av Norges offisielle miljømerker for non-food produkter. For å oppnå Blomsten skal et produkt vurderes ut i fra særlige miljøhensyn som f. eks. energiomkostninger ved produksjon, miljøbelastning ved bruk og anvendelse av kjemikalier.

FSC-merket

FSC står for Forest Stewardship Council og er en internasjonal non-profit merking. FSC-merket er en garanti for at du kan kjøpe tre og papir med god samvittighet. I en FSC-skog er det ikke høstet mer tømmer enn det skogen kan nå til å reprodusere. Samtidig er FSC en garanti for at dyr og planter er beskyttet og at de som jobber i skogen, er garantert opplæring, sikkerhetsutstyr og anstendig lønn.

EMAS-merket

Eco-Management og Audit Scheme er en felles EU-regulering for produsenter som har innført miljøledelse på høyt nivå. Målet med EMAS er å fremme en kontinuerlig miljøforbedringer i industrien. For å delta i EMAS skal produsenten etablere miljøledelse og gjøre miljøforhold tilgjengelig for offentligheten.

PEFC-merket

PEFC står for Program for tilslutning av Forest Certification ordninger og er en paraplyorganisasjon for nasjonale sertifiseringsordninger for bærekraftig skogbruk.

Hensikten med PEFC er å demonstrere og fremme bærekraftig forvaltning av skog og sikre at det er mulig å følge den sertifiserte skogen gjennom hele produksjonskjeden.

ISO 14001

ISO 14001 er en internasjonal standard for corporate miljøledelse etablert av International Organization for Standardization (ISO). ISO 14001 minner om EMAS, men er forskjellig ved at ISO 14001 ikke krever at bedrifter og organisasjoner publisere sine resultater i form av en årlig rapport.