Faglig påfyll

I dagens kompliserte produksjonsverden er det mange ting å ta hensyn til og passe på for å få et optimalt resultat. En bransje i stadig utvikling kan virke uoversiktlig og til tider vanskelig.

Da er det godt å ha noen basisferdigheter. Med Faglig Påfyll™ fra Fladby as, ønsker vi å rette fokus mot dette – til læring og glede for både oss og kundene. Gjennom ca 2 timer skal vi prøve å dekke områdene; Produksjonsteknikker, papirkvaliteter, repro- og fargestyring, ferdiggjøring og bestillingsrutiner.

Vi utformer agenda sammen med deg for å skreddersy behov og lyster. Målsettingen er at etter gjennomført Faglig Påfyll™ fra Fladby så vil enhver produksjon gå litt lettere.

Og som sagt – dette er aldeles gratis!